فرمايشات امام زمان (عج) :: همه چی داریم

فرمايشات امام زمان (عج)

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

ابزار وبلاگ

codeتاپ ابزار

كد هاي زيبا سازي

ارسال لینک

پر مخاطب ها

آرشیو مطالب

برچسب ها

 


                                                         به نام خدا

منبع:mahdiehtehran.ir

1.نفع بردن از من در زمان غيبتم مانند نفع بردن از خورشيد هنگام پنهان شدنش در

پشت ابرهاست و همانا من ايمني بخش اهل زمين هستم ، همچنانکه ستارگان ايمني
بخش اهل آسمانند .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)

2.تصرف کردن در مال ديگري بدون اجازه صاحبش جايز نيست .
(وسائل الشيعة ، ج 17، ص 309.)


3.من ذخيره خدا در روي زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم .
(تفسير نور الثقلين ، ج 2 ، ص 392.)


3.ملعون است ، ملعون است کسي که نماز مغربش را به تأخير بيندازد ، تا زماني که
ستارگان آسمان پديدار شوند .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 15.)


5.هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان را به خاک نمي مالد ، پس نماز بگزار و بيني
شيطان را به خاک بمال .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)


6.ملعون است ، ملعون است ، کسي که نماز صبحش را به تأخير بيندارد ، تا زماني که
ستارگان آسمان محو شوند .
(بحارالأنوار ، ج 52، ص 16.)


7.هر يک از پدرانم بيعت يکي از طاغوتهاي زمان به گردنشان بود ، ولي من در حالي
قيام خواهم کرد که بيعت هيچ طاغوتي به گردنم نباشد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)


8.من آخرين جانشين پيامبر هستم ، و به وسيله من است که خداوند بال را از خاندان و
شيعيانم دور مي سازد.
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 30.)


9.هر کس در اجراي اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نيز وي را در دستيابي به حاجتش
ياري مي کند .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 331.)


10.سنت تخلف ناپذير خداوند بر اين است که حق را به فرجام برساند و باطل را .
نابود کند ، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 193.)


11.براي زود فرارسيدن فرج ( و ظهور ما ) زياد دعا کنيد ، که آن همان فرج و گشايش
شماست .
(کمال الدين للصدوق ، ج 2 ، ص 485.)


12.اگر خواستار رشد و کمال معنوي باشي هدايت مي شوي ، و اگر طلب کني مي يابي .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 339.)


13.ما در رعايت حال شما کوتاهي نمي کنيم و ياد شما را از خطر نبرده ايم ، که اگر
جز اين بود گرفتاريها به شما روي مي آورد و دشمنان شما را ريشه کن مي کردند .
پس از خدا بترسيد و ما را پشتيباني کنيد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)


14.و اما در پيشامدها و مسايل جديد به راويان حديث ما مراجعه کنيد ، زيرا که آنان
حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)


15.اگر از خداوند ( صاحب عرت و جلال ) طلب آمرزش کني ، خداوند تو را مي آمرزد .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 329.)


16.همانا خدايتعالي مردم را بيهوده نيافريده و بدون تکليف و جزا رهايشان نکرده
است .
(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 174.)


17.هر يک از شما بايد به آنچه که او را به محبت ما نزديک مي سازد عمل کند ، و از
آنچه که مورد پسند ما نيست و ما را خشمناک مي سازد دوري جويد .
(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 324.)


18.خداوندا ! وعده اي را که به من داداه اي ، برآورده کن و امر قيام مرا تمام فرما .
قدمهايم را ثابت بدار و در سايه قيام من ، جهان را پر از عدل و داد کن .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 13.)


19.شهادت مي دهم که معبودي جز خداي يکتا نيست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نيز
شهادت مي دهند ، آن خدايي که به عدل و داد قيام مي کند ، نيست خدايي جز او که
مقتدر و حکيم مي باشد ، و همانا دين نزد خدا اسلام است .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 16.)


20.ايمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خويشاوندي تيست ، و هر کس که مرا
انکار کند از من نيست .
(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 176.)


21.پناه به خدا مي برم از نابينايي بعد از روشن بيني ، و گمراهي بعد از هدايت ، و
از اعمال ناشايسته و اتنه هاي نابود کننده .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 190.)


22.شيعيان ما هنگامي به فرجام نيک و زيباي خداوند ميرسند که از گناهاني که نهي
شده اند ، احتراز نمايند .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 177.)


22کفايت در کارها و عنايت و سرپرستي در همه امور را تنها از خدايتعالي خواهانم .
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)


قلبهاي ما جايگاه مشيت الهي است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم مي خواهيم .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 51.)


25.اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستيم و به شما لطف و مرحمت داريم ، همانا به
شما توجه والتفات نمي کرديم .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)


26.من مهدي هستم ، منم قيام گر زمان ، منم آنکه زمين را آکنده از عدل مي سازد ،
آنچنان که از ستم پر شده بود .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 2 .)


27.ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدني است ، در حالي که اگر به ما اجازه
سخن گفتن داده مي شد ، شک و ترديد از ميان برداشته مي شد .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 4 .)


28.من صاحب حقم ... علامت ظهورم زياد شدن آشوب ها و فتنه هاست .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 320.)


29.علم و دانش ما به خبرهاي شما احاطه دارد و چيزي از اخبار شما بر ما پوشيده
نمي ماند .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)


30.دين از آن محمد (ص ) و عدايت از آن علي امير المؤمنين (ع ) است ، زيرا عدايت
مال اوست و در نسل او مي ماند تا روز قيامت .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 160.)


31.کسي که نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمکاراني است که مشمول لعنت خدا است ،
چرا که خدا فرموده است : " آگاه باشيد که لعنت خدا بر ستمکاران است " .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)


32.من و تمامي پدرانم ... بندگان خداوند عز و جل هستيم .
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 267.)


33.سجده شکر از لازم ترين و واجب ترين مستحبات است .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 161.)


34.هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوييم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و
ضعيف شده و از ميان شما خواهد رفت .
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)


35.دختر رسول خدا (ص ) براي من سرمشق و اسوه اي نيکوست .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 180.)


36.زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعيين کنندگان وقت ظهور ، دروغگويانند .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)


37.از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و کارها را به ما واگذاريد ، برماست که شما را
از سرچشمه سيراب برگردانيم ، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود ، در پي
کشف آنچه از شما پوشيده شده نرويد و مقصد خود را با دوستي ما بر اساس راهي که
روشن است به طرف ما قرار دهيد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)


38.ظهوري نيست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولاني و قساوت
دلها و فراگير شدن رمين از جور و ستم .
(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 478.)


39.آگاه باشيد به زودي کساني ادعاي مشاهده مرا خواهند کرد . آگاه باشيد هر کس قبل
از " خروج سفياني " و شنيدن صداي آسماني ، ادعاي مشاهده مرا کند دروغگو و افترا
زننده است حرکت و نيرويي جز به خداي بزرگ نيست .
(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 478.)


40.من باقيمانده از آدم و ذخيره نوح و برگزيده از ابراهيم و خلاصه محمد ( درود خدا
بر همگي آنان باد ) هستم .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 238.)


ن 41.سيم ، خدمتکار حضرت مهدي عليه السلام گويد : آن حضرت به من فرمود : " آيا تو
را در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ " گفتم : آري . فرمود : " عطسه ، علامت امان
از مرگ تا سه روز است . "
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 5 .)


42.حق با ماست و در ميان ماست ، کسي جز ما چنين نگويد مگر آنکه دروغگو و افترا
زننده باشد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)


43.همانا خداوند متعال ، کسي است که اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم فرموده ، او
جسم نيست و در جسمي هم حلول نکرده ، " چيزي مثل او نيست و شنوا و داناست ."
(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 178.)


44.خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چيزي نياز نداريم ، و حق با ماست ،
پس اگر کساني با ما نباشند ، هرگز در ما وحشتي ايجاد نمي شود ما دست پرورده
هاي پروردگارمان ، و مردم دست پرورده هاي ما هستند .
(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 172.)


45.دانش ، دانش ماست و از کفر کافر ، گزندي بر شما نيست .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 151.)


46.اگر شيعيان ما - که خداوند آنها را به طاعت و بندگي خويش موفق بدارد - در وفاي
به عهد و پيمان الهي اتحاد و اتفاق مي داشتند و عهد و پيمان را محترم مي شمردند ،
سعادت ديدار ما به تأخير نمي افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مي شدند .
(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 499.)


47.من از افرادي که مي گويند : ما اهل بيت ( مستقلا از پيش خود و بدون دريافت از
جانب خداوند ) غيب مي دانيم و در سلطنت و آفرينش موجودات با خدا شريکيم ،
يا ما را از مقامي که خداوند براي ما پسنديده بالاتر مي برند ، از چنين افرادي
نزد خدا و رسولش بيزاري مي جوييم .
(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 487.)


48.فضيلت دعا و تسبيح بعد از نمازهاي واجب در مقايسه با دعا و تسبيح پس از
نمازهاي مستحبي ، مانند فضيلت واجبات بر مستحبات است .
(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 487.)


49.سجده بر قبر جايز نيست .
(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 490.)


50.وجود من براي اهل زمين سبب امان و آسايش است ، همچنان که ستارگان سبب امان
اهل آسمانند .
(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)


51.به راستي که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود ، و اراده الهي مردود نگردد ، .
چيزي بر توفيق او پيشي نگيرد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)


52.اما علت و فلسفه آنچه از دوران غيبت اتفاق افتاده است ، پس خداوند عز و جل
در قرآن فرموده است : " اي مؤمنان از چيزهايي نپرسيد که اگر آشکار شود ، بدتان
آيد . "
(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)


53.زمين خالي از محبت خدا نيست ، يا آشکار است و يا نهان .
(کمال الدين للصدوق ، ج 2 ، ص 511.)


54.هر گاه علم و نشانه اي پنهان شود ، علم ديگري آشکار گردد ، و هر زمان که ستاره اي
افول کند ، ستاره اي ديگر طلوع نمايد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 185.)


55.بار الها ! توفيق بندگي و دوري از گناه و نيت پاک . شناخت حرام را به ما عطا
فرما ، و با هدايت و استقامت در راهت گراميمان بدار .
(المصباح للکفعمي ، ص 281.)

 

نویسنده : m.kh بازدید : 194 تاريخ : جمعه 15 فروردين 1393 ساعت: 3:47

نظر سنجی

نظر شما درباره ی وبلاگ من چیست؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها